Обслуговування індивідуальних теплових пунктів

Індивідуальний тепловий пункт  передає теплову енергію від зовнішніх теплових мереж (котельної) до системи опалення, гарячого водопостачання, вентиляції житлових та промислових будівель.

Сучасні автоматизовані ІТП на основі пластинчастих теплообмінників дозволяють заощадити до 40% теплової енергії, в порівнянні зі старими неавтоматизованими ІТП.

Основними завданнями обслуговування теплових пунктів є: забезпечення для кожного теплового пункту необхідних параметрів в межах встановленого ліміту; забезпечення раціонального використання теплоносія і температурного перепаду в системі теплоспоживання; зниження до мінімуму теплових втрат і усунення витоків; забезпечення безперебійної і нормальної роботи всього обладнання теплового пункту і систем теплоспоживання.

Тепловий пункт - комплекс високотехнологічного обладнання, який потребує регулярного технічного обслуговування, що проводиться кваліфікованими фахівцями, які пройшли спеціальне навчання і мають допуск до експлуатації енергетичних установок. Всі роботи повинні проводитися відповідно до регламенту технічного обслуговування ТП, в якому детально розписаний склад і порядок робіт по обслуговуванню інженерного обладнання ІТП.

Як часто проводять технічне обслуговування ТП?

Відповідно до регламенту технічне обслуговування теплових пунктів буває: щоденним (ТО-1), щотижневим (ТО-2), щомісячним (ТО-3) і щорічним (СТО). Перелік робіт для кожного ТО свій і визначається регламентом. Залежно від типу інженерних систем будівлі (відкриті, закриті, незалежні і т.д.) в тепловому пункті може бути встановлено різне обладнання, відповідно наведений регламент обслуговування є приблизними.

Регламент обслуговування ІТП:

Найменування робіт Періодичність
Щоденний технічний огляд теплового пункту (ТО-1)
1 Зовнішній огляд стану: автоматичних вимикачів, пристроїв захисного відключення (ПЗВ), пристроїв релейного захисту та інших автоматичних пристроїв щоденно
2 Видалення бруду і пилу з поверхні струмоведучих частин зі зняттям напруги по необхідності
3 Зовнішній огляд і перевірка технічного стану вузла обліку щоденно
4 Обхід теплового пункту абонента з метою контролю параметрів роботи систем тепловодопостачання та проведення огляду інженерного обладнання щоденно
5 Показання основних контрольно - вимірювальних приладів, що характеризують режим роботи (тиск, температура) теплової мережі і систем тепловодопостачання Замовника щоденно
6 Запис параметрів роботи інженерних систем в оперативний журнал теплового пункту щоденно
7 Перевірка відповідності записаних параметрів роботи теплового пункту параметрам, заданих в режимних картах; при необхідності провести коригування режимів роботи інженерних систем ІТП щоденно
8 Перевірка стану дверей і дверних запорів теплового пункту щоденно
9 Перевірка вихідного положення запірної арматури, насосного обладнання, приладів автоматики та електрообладнання ІТП щоденно
10 Перевірка роботи електронасосних агрегатів і справність їх пружних з'єднувальних муфт щоденно
11 Перевірка на відсутність витоку води через фланцеві з'єднання і зварювальні шви щоденно
12 Перевірка на відсутність витоку води через сальникові ущільнення запірно-регулюючої арматури щоденно
13 Перевірка на відсутність затоплень технічного підпілля і підвальних приміщень теплового пункту мережною водою щоденно
Найменування робіт Періодичність
Щотижневе технічне обслуговування теплового пункту (ТО-2)
1 Перевірка правильності функціонування приладів в системі автоматичного регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, які фіксують перебіг технологічних процесів. При необхідності відкоригувати режим роботи. щотижня
2 Перевірка працездатності автоматики управління насосним обладнанням щотижня
3 Перевірка на наявність рідкого мастила в корпусах підшипників насосів, з поповненням мастила до необхідного рівня. щотижня
4 Очищення насосного обладнання і запірно-регулюючої арматури від пилу, бруду і підтікань масла. щотижня
5 Перевірка на дотик нагрівання підшипникових вузлів працюючих електронасосних агрегатів, перевірка на відсутність вібрацій і сторонніх шумів. У разі якщо температура виявиться вище 60 - 700С або виявлені вібрація і сторонні шуми, виявлення причин і усунення їх. щотижня
6 Перевірка на наявність захисних кожухів полумуфт електронасосних агрегатів і надійності їх кріплення. щотижня
7 Перемикання працюючих електронасосів на резервні, перевірка на їх працездатність. щотижня
8 Перевірка зовнішнім оглядом стану насосних агрегатів і запірно-регулюючої арматури, при необхідності підтягнути ущільнення. щотижня
9 Перевірка цілісності сигнальних ламп приладів автоматики і стану індикації. Заміна згорілих ламп новими. щотижня
10 Перевірка працездатності автоматизованого вузла підживлення системи опалення. щотижня
11 Перевірка цілісності манометрів, термометрів і відповідність їх показань реальним значенням контрольованих параметрів. щотижня
12 Перевірка рівня машинних олій гільз термометрів і їх поповнення (при необхідності). щотижня
13 Огляд на наявність сторонніх предметів в електрошафах, шафах автоматики. Переконатися у відсутності всередині слідів вологи, корозії деталей і кріплення. щотижня
14 Перевірка цілісності ламп освітлення приміщення. щотижня
15 Зовнішній огляд надійності заземлення корпусів електроустаткування, з яким повсякденно стикається обслуговуючий персонал теплового пункту. щотижня
16 Перевірка наявності та цілісності пломб на водомірних вузлах і приладах обліку теплової енергії. щотижня
17 Перевірка протипожежного стану приміщення теплового пункту. Прибирання з приміщення горючих і легкозаймистих матеріалів. щотижня
18 Усунення несправностей, виявлених при оглядах протягом минулого тижня. щотижня
19 Відновлення при необхідності пошкоджених лакофарбових покриттів обладнання та приладів. щотижня
20 Перевірка наявності та ведення експлуатаційної документації теплового пункту. щотижня
21 Запис в оперативному журналі про виконання щотижневого обслуговування. щотижня
Найменування робіт Періодичність
Щомісячне технічне обслуговування теплового пункту (ТО-3)
1 Перевірка на функціонування насосного обладнання шляхом імітації аварійних ситуацій щомісяця
2 Перевірка правильності функціонування систем автоматизованого відпуску тепла на опалення і гаряче водопостачання шляхом примусового зміни температурних режимів щомісяця
3 Перевірка на функціонування вузла автоматики підживлення системи опалення шляхом зміни параметрів настройки щомісяця
4 Проведення профілактичних робіт на приладах систем автоматики (огляд, чистка, контроль герметичності місць з'єднань і сальникових ущільнень, перевірка електропроводки, перевірка герметичності затворів регулюючих клапанів, видалення пилу з зовнішніх клемних колодок приладів, перевірку надійності кріплення приладів) щомісяця
5 Перевірка зовнішнім оглядом нагріву контактних з'єднань струмоведучих частин (по потемнінню забарвлення, по запаху) щомісяця
6 Перевірка, регулювання і налагодження апаратури і схем окремих ланцюгів управління (автомати захисту, реле, магнітні пускачі, контактори) електродвигунів щомісяця
7 Перевірка характеру гудіння працюючих контакторів і магнітних пускачів. При гудінні перевірка затяжки гвинтів, що кріплять сердечники щомісяця
8 Огляд стану контактів магнітних пускачів і контакторів. У разі невеликого підгоряння зачистка їх до металевого блиску щомісяця
9 Перевірка справності запобіжників і відповідність номінального струму запобіжника току навантаження щомісяця
10 Перевірка співвісності валів насосів і електродвигунів. При необхідності проведення центрування щомісяця
11 Перевірка надійності кріплення насосних агрегатів до рам, при необхідності підтяжка болтових з'єднань щомісяця
12 Змащування консистентною змазкою шпинделів засувок і шток регулюючих клапанів щомісяця
13 Перевірка герметичності всіх прокладок з'єднань, при необхідності усунення протікання води щомісяця
14 Продування манометрів і імпульсних ліній шляхом короткочасного відкриття 3-х ходових кранів, перевірка установки стрілок манометрів в нульове положення щомісяця
15 Усунення несправностей і неполадок, виявлених при оглядах, перевірках і в процесі експлуатації щомісяця
16 Підфарбування інженерного обладнання, приладів і металоконструкцій, відновлення пошкодженої теплоізоляції щомісяця
17 Зняття показань спожитої теплової енергії з лічильника теплової енергії з передачею їх в енергопостачальну організацію щомісяця
18 Запис в оперативному журналі про виконання щомісячного технічного обслуговування щомісяця
Найменування робіт Періодичність
Щорічне технічне обслуговування теплового пункту (СТО)
1 Технічний огляд всього інженерного обладнання, включаючи автоматику, тепломеханічне та електротехнічне обладнання щорічно
2 Перевірка укомплектованості теплового пункту обладнанням і приладами, при необхідності вжити заходів щодо доукомплектації щорічно
3 Перевірка технічного стану пускорегулювальної апаратури і працездатності вимикаючих апаратів; наявності та стану каліброваних плавких вставок в запобіжниках, і їх відповідність навантаженням захищених ланцюгів і номінальних струмів запобіжників; відсутності місцевих нагрівів в з'єднаннях шин і проводів один з одним, відсутності на шинах і проводах слідів кіптяви або оплавлення металу; стану ізоляції невидимих проводів і кабелів щорічно
4 Перевірка цілісності, стану занулюючих (заземлюючих) провідників і надійності їх приєднання. При необхідності зачистка місць з'єднань до металевого блиску, затягування болтових з'єднань і змащування консистентною змазкою щорічно
5 Перевірка стану відкрито прокладеної електропроводки, справності установочних виробів і освітленості приміщень щорічно
6 Проведення комплексу електровимірювальних робіт на ланцюгах освітлення і електротехнічному обладнанні теплового пункту щорічно
7 Перевірка на герметичність всіх прокладних з'єднань, відсутність свищів і тріщин на корпусах запірно-регулюючої арматури, водопідігрівачів і трубопроводах щорічно
8 Перевірка технічного стану, працездатності і підтримки заданих режимів роботи систем автоматики управління насосним обладнанням, а також систем автоматизованого регулювання відпуску тепла на опалення і гаряче водопостачання (за допомогою імітацій) щорічно
9 Перевірка на працездатність вузла автоматики підживлення систем опалення щорічно
10 Перевірка технічного стану і термінів повірки манометрів, цілісності термометрів щорічно
11 Виявлення та усунення причин при оглядах і перевірках на функціонування несправностей і недоліків. При необхідності заміна несправного обладнання, приладів і електроапаратів на справні з ремонтного фонду (або нові) щорічно
12 Перевірка і відновлення теплової ізоляції водопідігрівачів, трубопроводів і корпусів арматури щорічно
13 Огляд стану сальникових ущільнень насосів, засувок. Підтяжка сальникових ущільнювачів щорічно
14 Очищення гільз термометрів від бруду, заповнення їх свіжим машинним маслом щорічно
15 Проведення часткового розбирання регулюючих клапанів і змащення металевих зубчастих коліс і підшипників щорічно
16 Проведення часткового розбирання насосів і електродвигунів, поповнення консистентною змазкою підшипникових вузлів щорічно
17 Прочищення фільтрів щорічно
18 Промивання й очищення грязевика щорічно
19 Підфарбування обладнання, трубопроводів щорічно
20 Відновлення (оновлення) маркування вузлів, агрегатів, приладів, електричних апаратів, контрольних точок та трубопроводів щорічно
21 Заходи щодо усунення недоліків в теплопостачанні, виявлених за результатами минулого опалювального сезону на даному конкретному тепловому пункті щорічно
22 Перевірка на наявність і ведення експлуатаційної документації, при необхідності оновлення схем, посадових інструкцій, інструкцій з техніки безпеки та охорони праці та ін. щорічно
23 Очищення поверхонь нагріву водопідігрівачів систем гарячого водопостачання (1 раз в 2 роки) і систем опалення (1 раз в 4 роки). Опресовування тиском 1.25 робочого міжтрубного простору водопідігрівачів і здача випробувань на щільність і міцність представнику теплопостачальної організації під розпис в накопичувальній відомості щорічно
24 Перевірка затягування всіх болтових з'єднань на обладнанні та трубопроводах щорічно
25 Здача підготовленого до зимової експлуатації теплового пункту представнику теплопостачальної організації з оформленням відомості поетапного приймання теплофікаційного обладнання абонента до опалювального сезону щорічно
26 Запис в оперативному журналі про виконання операцій сезонного технічного обслуговування та готовності теплового пункту до нового опалювального сезону щорічно
27 Перевірка правильності регулювання при запуску опалення приєднаних внутрішніх систем тепловодопостачання та забезпечення параметрів роботи інженерних систем, заданих режимних карт щорічно

 

Вартість обслуговування ІТП:

 від 1500 грн./модуль

Замовити обслуговування ІТП
Вартість обслуговування індивідуальних теплових пунктів залежить від періодичності виконання робіт з обслуговування та технічної специфіки цих робіт. Тарифи на обслуговування теплових пунктів ми розраховуємо індивідуально, на підставі технічних специфікацій об'єктів.

Техобслуговування ІТП перед опалювальним сезоном

Чистка теплообмінника

Підготовка ІТП до опалення